Burenia Wiki
Advertisement
Xilca kúto öbras qałåt Uxykascardijålektù.

Łátosko Bureniù.

Burenia pégë èrô man cjë łátosko:

  1. Łátoskì Uxykascù (Uxykascar)
  2. Łátoskì Ankélot'apcù (Ankélot'apca)
  3. Łátoskì Kòb (Kòbsar)
  4. Łátoskì Míbinârù (Caqoskýpar)
  5. Łátoskì Bartåkryù (Bartý)

Mèłanåkry p'à Takavíhkiåkry ságoq nełátoskù.

Isträski łátosko[]


Xilca kúto ságo qoscì. Ságo mìñqì kúto men ma łít informàtsia. Várgùto, mérdañ informàtsia så neságñì qoscì kåndìz.