FANDOM


Xilca kúto òvras qałut ankélot'apcanskù dijålektù.
Uxa0lora

Lokàtsia Łöri (riž) kantonù ÿ łátoskìe (uqili).

Łöra (IPA: /'ɬɔ́:ræ/, lokálen: /'ɬœ̀ʏ̯:ɹɛ/) ságo ruralkomún Bureniù ÿ tlahk'ó Uxašcù, Łátoskìe Ankélot'apcù. Łöra ma 668 wuéanriq.

Łöra ságo komún kantonù Uxašcù.

Dijålekt Edit

BureniaDialect2

Dijålektsituátsia Bureniù.

Łörù càllusti Uxašcardijålekt. Osi dijålekt ságo meljamú Ankélot'apcanska ÿ Uxykascardijålekt üni. Taň hłùtu amfp'íla sàami dijålekti Ankélot'apcù, Łörù, Svârjeù, Uxašcù ÿ Uxykascarù. Žuta ságo: Burenia ságo micu na nortox Ócane Pásfike, bí másxu Ałutsxí. Kescerý ságo Uxykascar/Uškár. Kaxwiñq ofisál ságo Bureniaxe pa/ÿ Eñlixe.

  • Ankélot'apca: /'búrɛɲ sægɔ 'mícu næ 'nɔ́rtɔx ɔ́sjænæ 'pǽsɸikæ | bí mǽsɧʷ̊u æɬuts'xí | kɛscɛ'rʉ̜́ sægɔ 'úɧʷ̊ʉ̜kæscær/uʃ'kǽr | 'kǽɧʷ̊ĩ:q ɔɸi'sǽl sægɔ 'búrɛɲxɛ pæ/ʉ̜ 'ɛ̃:lixɛ/
  • Łöra: /'bureɲ sægə 'mikju næ 'noʊ:tox ósjænɛ 'pæsɸikɛ | bí mæʃwu æɬuts'ki: | keʃce'ʁi: sægə 'uxikæʃcɑ: | 'kɑʊ:wiɲi:q oɸi'sjɑʊ: jɛ 'bureɲxɛ po 'ɛ:lixə/
  • Svârjë: /'boʊ:ɲ sægo 'mikju næ 'noʊ:tox ósjæneɪ: 'pæsɸikeɪ: | bí mæʃwu æɬuts'keɪ: | keʃce'ri: sægo 'uxikæʃcɑɪ:r | 'kɑʊ:kwinjeɪ:q oɸi'sjɑʊ:r jeʊ: 'bʊɲweɪ: po 'eɪ:neleweɪ:/
  • Uxašca: /'buʁeɲæ sægo 'micu næ 'no:tox ósjænɚ 'pæsɸikɚ | bí mæʃku æɬuts'ki | keʃce'ʁi sægo 'uxikæʃcɑ: | 'kæwiɲiq oɸi'sæl ɚ 'buʁeɲxɚ po 'ɛ:lixɚ/
  • Uxykascar: /'buʁenʲæ s’ágo 'micu na 'noʁtox 'ócanɘ 'p’ásfikɘ | bý másxu aɬuts'xí | keʃce'ʁý s’ágo 'uxykaʃcaʁ | 'kaxwyŋyq 'ofisal eʔɘ 'buʁenʲæxɘ p’ó 'eŋlixɘ/

Lìka plastłána Uxašcù, dijålekt nema rythmìki lagu ÿ ságo monotonál.

Demografía Edit

2010yz Łörù buddi 668 táalfuk. Etníknan soudhe 629 ankabureňtáale, 22 šcansë, 14 hàrxisë ÿ 3 kòbbureňtáale. Genetíknan soudhe 436 uxašcaleutnë, 68 ancaleutnë, 27 šcansë, 19 hàrxisë, 16 kòbaleutnë, 12 àscaleutnë ÿ 52 dÿrdhë pá röftšodaš.

Raugršt 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Táalfuk 531 544 587 629 638 641 620 631 624 621 638 641 654 668

Dakňaňast Edit

Łöra måxt 2010yz 358 kristitáalu, 253 krÿftáalu, 10 nekriftáale ÿ 47 dÿrdhü pá necenödhnü.

Tsozániqë Edit

Tsozániqë Typ Populàtsia
Astbik (Esbeik) Tsorurál 28
Jeldabar (Gjełtapair) Tsorurál 14
Łöra (Łöyrja) Tsoterëpca 208
Östbik (Austeik) Tsorurál 74
Pjòrnistetł (Kauneiq) Tsorurál 103
Qorisbrant (Köyrisbren) Tsorurál 46
Romlik (Roumeik) Tsorurál 38
Stëtelekôn (Staitłakau) Tsorurál 32
Uñňik (Auɣeik) Tsorurál 95
Xyqvihkå (Naubjorwa) Tsorurál 30
Totál Ruralkomún 668

Fasilitàtsï Edit

Kesfasilitàtsï Ságo í Ságo vär Ságo c'a
Bečnil
Bus å: qyto Łöra
Östbik
Pjòrnistetł
Uñňik
Bustjänst Uxašcù
Fjûl
Frethnon å: t'an Łöra privát (Kontórno Frethnïs Łörù pp.)
Gbangkofsta
Iárvohrok å: t'an Svârjë Iárvohrok Łörù (Iárvotjänst)
Juhhiłłi
Juhhilon
Kantil
Kätjänst
Kino
Kofsta å: t'an Łöra écani
Kofstuhrok å: t'an Łöra Maškontórna vp.
Kòpuhrok
Läwil
Mori å: ł'a Łöra
Östbik
privát (Ocxîhá mori pp.)
privát (Sagó Ržiksäst pp.)
Pìdzacàssa
Potek
Ptat å: t'an Łöra privát (Haunki ptat pp.)
Qithron
Ržikil å: t'an Łöra privát (Haunržikil pp.)
Sporthrok
T'aprådhyž å: t'an Łöra T'aprådhyž Łörù
Tkraftcàssa
Uškbutjänst å: t'an Łöra écani
Vzädoron
Xúten å: t'an Łöra privát (Hauntalxutňe pp.)
Zaifon
Zùrril
Ňšubon
Škaftkontórna å: t'an Łöra Škafttjänst Ankélot'apcù
Šul (3+)
Šul (5+)
Šul (12+)
Šul (18+)
Žažducàssa å: t'an Łöra privát (Ocxîstmanu pp.)
 
Kanton Uxašca
Cerýke: Uxašca
Tserëpca: Andeméar | Indisp'árjek | Inléar | Moliséar | S'orgéar | Svârjë | Zeýwalt | Łöra
Ilprotežé: Šcansý (mežd Naksterpian)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.