FANDOM


Xilca kúto òvras qałut ankélot'apcanskù dijålektù.
Uxa0inle

Lokàtsia Inléari (riž) kantonù ÿ łátoskìe (uqili).

Inléar (IPA: /in'lɛ́æ̯r/, lokálen: /'ɛ̀nljær/) ságo ruralkomún Bureniù ÿ tlahk'ó Uxašcù, Łátoskìe Ankélot'apcù. Inléar ma 716 wuéanriq.

Inléar ságo komún kantonù Uxašcù.

Dijålekt Edit

BureniaDialect2

Dijålektsituátsia Bureniù.

Inléarù càllusti Uxašcardijålekt. Osi dijålekt ságo meljamú Ankélot'apcanska ÿ Uxykascardijålekt üni. Taň hłùtu amfp'íla sàami dijålekti Ankélot'apcù, Inléarù, Svârjeù, Uxašcù ÿ Uxykascarù. Žuta ságo: Burenia ságo micu na nortox Ócane Pásfike, bí másxu Ałutsxí. Kescerý ságo Uxykascar/Uškár. Kaxwiñq ofisál ságo Bureniaxe pa/ÿ Eñlixe.

  • Ankélot'apca: /'búrɛɲ sægɔ 'mícu næ 'nɔ́rtɔx ɔ́sjænæ 'pǽsɸikæ | bí mǽsɧʷ̊u æɬuts'xí | kɛscɛ'rʉ̜́ sægɔ 'úɧʷ̊ʉ̜kæscær/uʃ'kǽr | 'kǽɧʷ̊ĩ:q ɔɸi'sǽl sægɔ 'búrɛɲxɛ pæ/ʉ̜ 'ɛ̃:lixɛ/
  • Inléar: /'bureɲ sægo 'mikju næ 'no:tox ósjæni: 'pæsɸiki: | bí mæʃwu æɬuts'ki: | keʃce'ʁi: sægo 'uxikæʃcɑ: | 'kæʊwinji:q oɸi'sjɑl jɛ 'bureɲxi: po 'ɛ:lixi:/
  • Svârjë: /'boʊ:ɲ sægo 'mikju næ 'noʊ:tox ósjæneɪ: 'pæsɸikeɪ: | bí mæʃwu æɬuts'keɪ: | keʃce'ri: sægo 'uxikæʃcɑɪ:r | 'kɑʊ:kwinjeɪ:q oɸi'sjɑʊ:r jeʊ: 'bʊɲweɪ: po 'eɪ:neleweɪ:/
  • Uxašca: /'buʁeɲæ sægo 'micu næ 'no:tox ósjænɚ 'pæsɸikɚ | bí mæʃku æɬuts'ki | keʃce'ʁi sægo 'uxikæʃcɑ: | 'kæwiɲiq oɸi'sæl ɚ 'buʁeɲxɚ po 'ɛ:lixɚ/
  • Uxykascar: /'buʁenʲæ s’ágo 'micu na 'noʁtox 'ócanɘ 'p’ásfikɘ | bý másxu aɬuts'xí | keʃce'ʁý s’ágo 'uxykaʃcaʁ | 'kaxwyŋyq 'ofisal eʔɘ 'buʁenʲæxɘ p’ó 'eŋlixɘ/

Lìka plastłána Uxašcù, dijålekt nema rythmìki lagu ÿ ságo monotonál.

Demografía Edit

2010yz Inléarù buddi 716 táalfuk. Etníknan soudhe 714 ankabureňtáale ÿ 2 šcansë. Genetíknan soudhe 572 uxašcaleutnë, 53 ancaleutnë, 11 hàrxisë, 6 àscaleutnë, 4 šcansë ÿ 70 dÿrdhë pá röftšodaš.

Raugršt 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Táalfuk 568 614 655 693 741 802 744 723 670 661 684 703 722 716

Dakňaňast Edit

Inléar måxt 2010yz 361 krÿftáalu, 301 kristitáalu ÿ 54 dÿrdhü pá necenödhnü.

Tsozániqë Edit

Tsozániqë Typ Populàtsia
Ambušt (Emireik) Tsorurál 64
Blantánat (Tanat) Tsorurál 36
Inléar (Enljar) Tsoterëpca 373
Jókristik (Ajáuskreik) Tsorurál 91
Omhoigenstrik (Höyknistreik) Tsorurál 27
Udhléar (Oljar) Tsorurál 105
Zidša (Aséits) Tsorurál 20
Totál Ruralkomún 716

Fasilitàtsï Edit

Kesfasilitàtsï Ságo í Ságo vär Ságo c'a
Bečnil
Bus å: qacun Indisp'árjek
Jókristik
Udhléar
Bustjänst Uxašcù
Fjûl å: t'an Udhléar Džórgafjûl vp.
Frethnon
Gbangkofsta
Iárvohrok å: t'an Inléar Iárvohrok Inléarù (Iárvotjänst)
Juhhiłłi å: t'an Inléar écani
Juhhilon
Kantil
Kätjänst
Kino
Kofsta å: ł'a Inléar
Udhléar
écani
Kofstuhrok å: t'an Inléar Praisskàpa vp.
Kòpuhrok
Läwil
Mori å: ł'a Inléar
Jókristik
privát (Joanan Càssù pp.)
privát (Šÿsejt pp.)
Pìdzacàssa
Potek å: t'an Inléar Àskiuxašcapotek pp.
Ptat å: t'an Inléar privát (Muxamadptat pp.)
Qithron å: t'an Jókristik écani
Ržikil
Sporthrok å: t'an Jókristik écani
T'aprådhyž å: t'an Inléar T'aprådhyž Inléarù
Tkraftcàssa
Uškbutjänst å: t'an Inléar écani
Vzädoron å: t'an Udhléar privát (Vzädoron Aloísi pp.)
Xúten å: t'an Udhléar privát (Xúten bý Vzädoronum pp.)
Zaifon
Zùrril å: t'an Inléar Zurtjänst Àskiuxašcù pp.
Ňšubon
Škaftkontórna å: t'an Inléar Škafttjänst Inléarù
Šul (3+) å: t'an Jókristik T'anšul Inléarù
Šul (5+) å: t'an Jókristik Ł'ašul Inléarù
Šul (12+)
Šul (18+)
Žažducàssa
 
Kanton Uxašca
Cerýke: Uxašca
Tserëpca: Andeméar | Indisp'árjek | Inléar | Moliséar | S'orgéar | Svârjë | Zeýwalt | Łöra
Ilprotežé: Šcansý (mežd Naksterpian)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.