Burenia Wiki
Advertisement
Xilca kúto öbras qałåt Uxykascardijålektù.

Mìłxokapitłôqmèłterëpca ságo rûralkåmun łátoskù Uxykascù. Populàtsia ságo 831. Ma gòrturäri kåmunnàmi pó terëpcanàmi Bureniù.

Dijålekt[]

Mìłxokapitłôqmèłterëpcù càllù variánta Lelÿkëdórëpcadijålektù.