FANDOM


Xilca kúto òvras qałut ankélot'apcanskù dijålektù.
Gom

Gom Ankélot'apcù nukléartesta (negòna rónga, pròberu sàbotun vèlikù Kòb).

Uškbu Ankélot'apcù ságo militár mułtî uškbu pá armia micwù ÿ ságo armia Ankélot'apcù.


Xilca kúto ságo kårtš. Ságo mìňci kúto, ałe ma łit informàtsium. Mérdañ informàtsia, så neságo kårtš k'åindh.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.