Burenia Wiki
Advertisement
Xilca kúto öbras qałåt Uxykascardijålektù.

Ycnírà ságo rûralkåmun łátoskù Uxyksacù. Populàtsia ságo 1386.

Dijålekt[]

Ycnírù càllù variánta Senjuxykascardijålektù.